ΞΙΦΙΑΣ 7300

Σύγχρονο και γρήγορο καμπινάτο ιστιοπλοϊκό σκάφος με κινητή καρένα και εξωτερικό έρμα.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 7,30μ

Μήκος Ισάλου: 6,00μ

Πλάτος Μέγιστο: 2,46μ

Έξαλα Πλώρης: 0,94μ

Έξαλα Πρύμης: 0,84μ

Βύθισμα: 0,63μ (με κινητή καρένα άνω)

Βύθισμα: 1,42μ (με κινητή καρένα κάτω)

Βύθισμα: 1,00μ (με μόνιμη καρένα έρματος τύπου fin keel)

Έμφορτο Εκτόπισμα: 1500 κιλά

Έρμα (μολύβι ή μαντέμι): 400 κιλά

Πρισματικός Συντελεστής: 0,54

Κιλά ανά Εκατοστό Βύθισης: 85

Επιφάνεια Ισάλου: 8,26μ2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑΣ

Μαΐστρα: 8,00μ2

Φλόκος: 10,00μ2

Τζένοα: 19,00μ2

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο "ΞΙΦΙΑΣ 7300" είναι ένα σύγχρονο και γρήγορο ιστιοπλοϊκό σκάφος "στρογγυλού πυθμένα", κατάλληλο για αναψυχή και κρουαζιέρες σε ανοικτή θάλασσα.

Η καρένα μπορεί να είναι του τύπου της "μόνιμης καρένας έρματος και κινητής", ώστε το σκάφος να έχει μικρό βύθισμα, να ανελκύεται ή να καθελκύεται εύκολα και να μεταφέρεται με τρέιλερ ή του τύπου της "μόνιμης καρένας έρματος (fin keel)" με μεγαλύτερο βύθισμα, για καλύτερες επιδόσεις.

Το τιμόνι είναι εξωτερικό και αφαιρετό για την ευκολότερη μεταφορά του σκάφους.

Το ύψος του ιστού είναι 7,95μ, μετρούμενο από την οροφή της καμπίνας του. Με ιστιοφορία 18,00μ2 και με θεωρητική κλίση 30ο το σκάφος ταξιδεύει με ασφάλεια, με δύναμη ανέμου 5,5 μποφόρ.

Μέσα στην αεροδυναμική και άνετη καμπίνα, καθαρού ύψους 1,60μ, είναι διατεταγμένα 4 κρεβάτια (τα 2 είναι κάτω από τα καθίσματα του χώρου πηδαλιουχίας), κουζίνα, ψυγείο, τουαλέτα και αρκετοί αποθηκευτικοί χώροι.

Μια βοηθητική εξωλέμβια μηχανή της τάξης των 12 ίππων, μπορεί να τοποθετηθεί στην παπαδιά για ασφάλεια.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η κατασκευή του απαιτεί πλήρεις γνώσεις σύγχρονων μεθόδων ναυπηγοξυλουργικής.

Το σκάφος αυτό κατασκευάζεται απόλυτα στεγανό, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη μέθοδο της "Ψυχρής Συγκόλλησης Ξύλου" ή "Διαγώνιας Αρμολογίας" όπως σε άλλους είναι γνωστή ή με την, επίσης, σύγχρονη μέθοδο των "Στενών Ισόφαρδων Μαδεριών".

Ο εγκάρσιος σκελετός αποτελείται από τα διάφορα κατασκευαστικά και διαχωριστικά του τοιχώματα, διαμορφωμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Το σκάφος ενισχύεται, προστατεύεται και στεγανοποιείται με πολυεστερικές ή εποξικές ρητίνες (εξωτερικά ή εξωτερικά και εσωτερικά) και στρώσεις υαλοϋφασμάτων τύπου mat ή στρώσεις υαλοϋφασμάτων τύπου unidirectional, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη μέθοδο κατασκευής.

Κάτι άλλο που θέλει μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα είναι η σωστή και ευθυγραμμισμένη στήριξη της καρένας/έρματος με το κυρίως κουφάρι.