ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ 7680

Ιστιοφόρο καταμαράν με χώρους ενδιαίτησης.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 7,68μ

Μήκος Ισάλου: 7,00μ

Μέγιστο Πλάτος Σκάφους: 4,80μ

Πλάτος Ατράκτου: 0,82μ

Έξαλα Πλώρης: 1,10μ

Έξαλα Πρύμης: 0,95μ

Εκτόπισμα: 1480 κιλά

Βύθισμα με κινητή καρένα άνω: 0,39μ

Βύθισμα με κινητή καρένα κάτω: 1,10μ

Ύψος Καμπίνας στις περιοχές των Ατράκτων: 1,90μ

Ύψος Καμπίνας στη Μέση: 1,05μ

Διαστάσεις Χώρου Πηδαλιουχίας: 1,80x4,50μ

Διαστάσεις Πρωραίου Τραμπολίνου: 1,60x3,35μ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑΣ

Μαΐστρα: 13,50μ2

Φλόκος Νo1: 16,80μ2

Φλόκος Νo2: 11,00μ2

Φλόκος Νo3: 5,60μ2

Φλόκος Νo4: 2,30μ2

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το "ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ 7680" είναι ένα γρήγορο ιστιοφόρο καταμαράν, κατάλληλο για κρουαζιέρες με άπειρα πλεονεκτήματα σε ευστάθεια και ταχύτητα. Όμως, λόγω της ελαφριάς κατασκευής του, δε συνιστάται η χρήση του κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες.

Έχει μελετηθεί για να αναπτύσσει, με πλήρη ιστιοφορία, θεωρητικές ταχύτητες της τάξης των 15 κόμβων, όταν δεν είναι υπερφορτωμένο.

Μια βοηθητική εξωλέμβια μηχανή 5–10 ίππων μπορεί να τοποθετηθεί για μανούβρες μέσα στο λιμάνι ή και για άλλη χρήση.

Το ύψος του ιστού είναι 9,00μ μετρούμενο πάνω από την οροφή της καμπίνας.

Στους χώρους ενδιαίτησης είναι διατεταγμένα 2 μονά κρεβάτια (1 σε κάθε άτρακτο), 1 διπλό κρεβάτι (στο κέντρο), κουζίνα, χημική τουαλέτα και αποθηκευτικοί χώροι.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την κατασκευή του απαιτούνται αρκετές γνώσεις γύρω από ξυλουργικές εργασίες, λόγω του όγκου και της ιδιομορφίας του σκάφους.

Κατασκευάζεται από ναυπηγική ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Κάθε άτρακτος έχει 5 κύριους νομείς, διαμορφωμένους από ξυλεία πάχους 25 χιλιοστών και 4 ενδιάμεσους.

Το σωτρόπι έχει διατομή 40x110 χιλιοστά και οι διαμήκεις ενισχύσεις 20x50 και 25x70 χιλιοστά.

Οι πλευρές και ο πυθμένας διαμορφώνονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης, μαζί με πολυεστερικές ή εποξικές ρητίνες και υαλοϋφάσματα, συνολικού πάχους 8 και 10 χιλιοστών αντίστοιχα.