ΑΘΑΝΑΤΟΣ 4900

Παραδοσιακό σκαρί τύπου "Γαΐτα". Κινείται με εσωλέμβια μηχανή. Δέχεται πανί τύπου "Λατίνι".

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 4,90μ

Μήκος Ισάλου: 4,35μ

Πλάτος Μέγιστο: 1,60μ

Έξαλα Πλώρης: 0,61μ

Έξαλα Πρύμης: 0,49μ

Βύθισμα: 0,37μ

Βάρος Κουφαριού: ~250 κιλά

Έρμα: 85–100 κιλά (εξωτερικό)

Επιφάνεια Πανιού: 7,50μ2

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μορφή του "ΑΘΑΝΑΤΟΥ 4900" βασίζεται πάνω στο γνωστό παραδοσιακό μας σκάφος τύπου "Γαΐτα", που είναι κατάλληλο για πάρα πολλές χρήσεις. Χρησιμοποιείται με επιτυχία τόσο από επαγγελματίες, όσο και από ερασιτέχνες ψαράδες.

Μεταφέρει με ασφάλεια 4–5 άτομα, σύμφωνα με τις Διατάξεις των Λιμενικών Αρχών.

Η γάστρα, ανάλογα με τις γνώσεις και τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, μπορεί να διαμορφωθεί με:

Η διάταξη, μπορεί να διαμορφωθεί με:

Κινείται με κουπιά ή με εσωλέμβια μηχανή της τάξης των 8–10 ίππων ή με ένα βοηθητικό πανί τύπου "Λατίνι".

Μέγιστη θεωρητική ταχύτητα, με εσωλέμβια μηχανή 10 ίππων και 3 άτομα πλήρωμα, 7–8 κόμβοι.

Με το πανί ταξιδεύει με ασφάλεια, μέχρι 4 μποφόρ. Ύψος ιστού 3,50μ.

Αν η μορφή της γάστρας γίνει με "Πολλαπλά Τσακίσματα", τότε το πέτσωμα γίνεται από μία στρωση κόντρα πλακέ θαλάσσης, εφαρμοσμένο από πρώρα έως πρύμα μεταξύ των τσακισμάτων, ενώ αν γίνει με "Στρογγυλό Πυθμένα" τότε το πέτσωμα γίνεται από 2 σειρές λωρίδων ξυλείας ή κόντρα πλακέ θαλάσσης διαγώνια εφαρμοσμένων.

Και στις δύο περιπτώσεις επιβάλλεται η ανάλογη εξωτερική πλαστικοποίηση του σκάφους με πολυεστερικές ή εποξικές ρητίνες και υαλοϋφάσματα, για διορθώσεις των μικροατελειών και για την απόλυτη στεγανότητα και προστασία.

Μεταφέρεται με τρέιλερ.

Γάστρα με Τσακίσματα

Γάστρα Στρογγυλού Πυθμένα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η όλη μελέτη και σχεδίαση του σκάφους έχει γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να κατασκευάζεται σχετικά εύκολα, από κάθε κατασκευαστή, με βασικές ξυλουργικές γνώσεις, χωρίς να απαιτούνται οι δύσκολοι μέθοδοι και οι όγκοι ξυλείας, που χρησιμοποιούν οι παραδοσιακοί μας καραβομαραγκοί.

Ο εγκάρσιος σκελετός αποτελείται από 7 ξύλινους νομείς πάχους 35 χιλιοστών.

Η καρένα έχει διατομή 60x75 χιλιοστά, το σωτρόπι 40x100 χιλιοστά και οι διαμήκεις ενισχύσεις 20x50 χιλιοστά.

Αν η μορφή της γάστρας του γίνει με "Τσακίσματα", τότε το πέτσωμα γίνεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 8 ή 10 χιλιοστών, εφαρμοσμένο από πρώρα έως πρύμα μεταξύ των τσακισμάτων, ενώ αν γίνει με "Στρογγυλό Πυθμένα" τότε το πέτσωμα γίνεται από 2 σειρές λωρίδων ξυλείας ή κόντρα πλακέ θαλάσσης συνολικού πάχους 12 χιλιοστών (2x6), διαγώνια εφαρμοσμένων. Και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται η ανάλογη εξωτερική πλαστικοποίηση του σκάφους με πολυεστερικές ή εποξικές ρητίνες και υαλοϋφάσματα, για διορθώσεις των μικροατελειών και για την απόλυτη στεγανότητα και προστασία.