ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ 8130

Παραδοσιακό σκαρί που μπορεί να διαμορφωθεί για επαγγελματική χρήση, για αναψυχή και για ιστιοπλοΐα με παραδοσιακά πανιά.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 8,13μ

Mήκος Iσάλου: 7,10μ

Πλάτος Μέγιστο: 2,80μ

Koίλον: 0,90μ (το ύψος του σκάφους στη μέση, από την άνω πλευρά της καρένας μέχρι το κατάστρωμα)

Έξαλα Πλώρης: 1,05μ (μέχρι την κουπαστή)

Έξαλα Πρύμης: 0,75μ (μέχρι την κουπαστή)

Βύθισμα Μέγιστο: 0,84μ

Εκτόπισμα: 3600 κιλά

Πετρελαιομηχανή: 30–40 συνεχών ίππων

Ταχύτητα: 7,5–8,0 κόμβοι

Καύσιμα:150 λίτρα

Νερό: 60 λίτρα

Συνολική Επιφάνεια Πανιών: 16,00μ2 (μόνο για ιστιοπλοΐα)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το επιτυχημένο "ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ 8130" μελετήθηκε και σχεδιάστηκε σύμφωνα με υπάρχουσες αυθεντικές Ναυπηγικές Γραμμές.

Εδώ, παρουσιάζεται για 3 βασικές χρήσεις και μπορεί να διαμορφωθεί:

(Α) Για Επαγγελματική Αλιευτική Χρήση 

(Β) Για Αναψυχή, μόνο με Μηχανή - 2 Κρεβάτια · Τραπεζαρία · Κουζίνα · Χώρος Υγιεινής · Σαλονάκι Τιμονιέρας

(Γ) Για Ιστιοπλοΐα με Παραδοσιακά Πανιά - 4 Κρεβάτια · Τραπεζαρία · Κουζίνα · Χημική Τουαλέτα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευάζεται μόνο από επαγγελματίες καραβομαραγκούς και γνώστες της παραδοσιακής ναυπηγοξυλουργικής τέχνης.