ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ 6600

Παραδοσιακό σκαρί που μπορεί να διαμορφωθεί για επαγγελματική χρήση, για αναψυχή και για ιστιοπλοΐα με παραδοσιακά πανιά.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 6,60μ

Mήκος Iσάλου: 5,85μ

Πλάτος Μέγιστο: 2,36μ

Koίλον: 0,72μ (το ύψος του σκάφους στη μέση, από την άνω πλευρά της καρένας μέχρι το κατάστρωμα)

Έξαλα Πλώρης: 0,82μ (μέχρι την κουπαστή)

Έξαλα Πρύμης: 0,65μ (μέχρι την κουπαστή)

Βύθισμα Μέγιστο: 0,60μ

Εκτόπισμα: 2100 κιλά

Πετρελαιομηχανή: 20–25 συνεχών ίππων

Ταχύτητα: 7,5–8,0 κόμβοι

Συνολική Επιφάνεια Πανιών: 10,50μ2 (μόνο για ιστιοπλοΐα)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To Τρεχαντήρι είναι το πιο αγαπητό, καλοτάξιδο και γνήσιο ελληνικό σκαρί. Η κατασκευή του άρχισε από τα μέσα του 17ου αιώνα. Το σκάφος είναι οξύπρωρο και οξύπρυμνο. Το μήκος του Τρεχαντηριού έφτανε τα 25–30μ. Χαρακτηριστικό της μορφής του είναι το μεγάλο κύρτωμα του κορακιού του, που καταλήγει σ’ ένα είδος κεφαλής και του μυτερού ποδοστήματός του, που είναι ή πλησιάζει την ευθεία γραμμή.

Η χρήση του Τρεχαντηριού κάλυψε και καλύπτει όλους σχεδόν τους τομείς της ναυτικής δραστηριότητας. Η πιο διαδεδομένη χρήση του είναι για επαγγελματική αλιεία, αν και στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε σαν εμπορικό και σαν σφουγκαράδικο. Στις μέρες μας, είναι πολύ δημοφιλές, περισσότερο, για αναψυχή, παρά για επαγγελματική αλιεία.

Πατρίδα των Τρεχαντηριών θεωρείται η Ύδρα, αν και το περίφημο αυτό σκάφος έχει κατασκευαστεί και κατασκευάζεται με επιτυχία, ακόμη και σήμερα, στη Σύρο, στην Καβάλα, στη Σάμο, στο Πέραμα, κ.α.

Το μεγάλο πλάτος αναλογικά με το μήκος είναι ο κυριότερος παράγοντας της ασύγκριτης ευστάθειας, που διαθέτει το σκάφος, σε συνδυασμό με το φορμάρισμα της πλώρης, της πρύμης και των στραβόξυλων. Έτσι, θεωρείται και είναι το θαλασσινότερο σκαρί στις συχνά τρικυμιώδεις Ελληνικές θάλασσες.

Εδώ, το "ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ 6600" παρουσιάζεται για 3 διαφορετικές χρήσεις και μπορεί να διαμορφωθεί:

(Α) Για Επαγγελματική Αλιευτική Χρήση - Ύψος Τιμονιέρας: 1,85μ · Ύψος Καμπίνας: 1,36μ · 2 Κρεβάτια · Χημική Τουαλέτα

(Β) Για Αναψυχή, μόνο με Μηχανή - Ύψος Τιμονιέρας: 1,85μ · Ύψος Καμπίνας: 1,36μ · 2 Κρεβάτια · Κουζίνα · Χημική Τουαλέτα

(Γ) Για Ιστιοπλοΐα με Παραδοσιακά Πανιά - Ύψος Καμπίνας: 1,36μ · 2 Κρεβάτια · Καναπές · Κουζίνα · Χημική Τουαλέτα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευάζεται μόνο από επαγγελματίες καραβομαραγκούς και γνώστες της παραδοσιακής ναυπηγοξυλουργικής τέχνης.