ΠΙΡΟΓΑ 3800

Κανό που σε συνδυασμό με 1 ή 2 πλωτήρες εξασφαλίζουν απόλυτη ευστάθεια. Δέχεται και 1 βοηθητικό πανί.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 3,80μ

Πλάτος Κανό: 0,84μ

Πλάτος Πλωτήρα(ων): 0,24μ

Μέγιστο Πλάτος: 1,90μ (με 1 πλωτήρα)

Μέγιστο Πλάτος: 2,24μ (με 2 πλωτήρες)

Μέσον Ύψος: 0,45μ

Βάρος Κανό χωρίς τον πλωτήρα(ες): ~36 κιλά

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η "ΠΙΡΟΓΑ 3800" είναι ένα κανό πυθμένα τύπου "Ανοικτού V" που με το συνδυασμό 1 ή 2 αβύθιστων πλωτήρων εξασφαλίζουν απόλυτη ευστάθεια.

Μεταφέρει με ασφάλεια 2 άτομα, μαζί με τα εφόδιά τους. Συνολικό μεταφερόμενο βάρος 180 κιλά.

Κινείται με 1 ή 2 μονά κουπιά, ανάλογα με τους επιβαίνοντες. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά και ένα πανί 4,00μ2 , με την προϋπόθεση να τοποθετηθούν 2 πλωτήρες δεξιά και αριστερά του κανό.

Η σύνδεση του κανό με τον(ους) πλωτήρα(ες) είναι πανεύκολη και επιτυγχάνεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά της ώρας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευάζεται πάρα πολύ εύκολα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, από ναυπηγική ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Το κανό αποτελείται από 7 νομείς διαμορφωμένους από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12 χιλιοστών και οι διαμήκεις ενισχύσεις από ξυλεία διατομής 20x35 και 20x40 χιλιοστών.

Πετσώνεται με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 6 χιλιοστών.

Ο(ι) πλωτήρας(ες) κατασκευάζεται(ονται) με κόντρα πλακέ θαλάσσης ή εξωτερικής χρήσεως πάχους 3 χιλιοστών.