ΚΑΓΙΑΚ 3500

Κανό/καγιάκ για προστατευμένα νερά.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 3,50μ

Πλάτος Μέγιστο: 0,77μ

Μέσον Ύψος: 0,42μ

Συνολικό Βάρος: ~35 κιλά

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To "ΚΑΓΙΑΚ 3500" είναι ο συνδυασμός ενός ευσταθούς κανό/καγιάκ, πυθμένα τύπου "V".

Μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ένα μεγάλο κι’ ένα παιδί ή δύο άτομα που το συνολικό τους βάρος να μην υπερβαίνει τα 120 κιλά.

Κινείται με 1 διπλό κουπί.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευάζεται πάρα πολύ εύκολα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, από ναυπηγική ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Ο εγκάρσιος σκελετός αποτελείται από 6 νομείς διαμορφωμένους από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12 χιλιοστών και από 2 ξύλινους νομείς πάχους 20 χιλιοστών.

Η καρένα έχει πάχος 20 χιλιοστά.

Οι διαμήκεις ενισχύσεις έχουν διατομή 20x25, 20x35 και 20x40 χιλιοστά.

Το πέτσωμα γίνεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 6 χιλιοστών.