ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 3870

Ιδανικό για λίμνες και προστατευμένα νερά, κατάλληλο για αλιεία και κυνήγι, που σε συνδυασμό με 2 πλωτήρες εξασφαλίζει απόλυτη ευστάθεια. Κινείται με εξωλέμβια ή εσωλέμβια μηχανή. Δέχεται και βοηθητική ιστιοφορία.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 3,87μ

Πλάτος Μέγιστο: 1,00μ

Έξαλα Πλώρης: 0,49μ (με 1 άτομο πλήρωμα)

Έξαλα Πρύμης: 0,38μ (με 1 άτομο πλήρωμα)

Βύθισμα: 0,14μ (με 1 άτομο πλήρωμα)

Έξαλα Πλώρης: 0,44μ (με 2 άτομα πλήρωμα)

Έξαλα Πρύμης: 0,33μ (με 2 άτομα πλήρωμα)

Βύθισμα: 0,19μ (με 2 άτομα πλήρωμα)

Βάρος Κύριας Κατασκευής: 70–75 κιλά 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 3870" είναι, ίσως, το πλέον ιδανικό σκάφος για λίμνες και προστατευμένα νερά, κατάλληλο για αλιεία, κυνήγι και αναψυχή. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ένα "Φαρδύ Κανό", που μεταφέρει με ασφάλεια 2 ή 3 άτομα, συνολικού βάρους περί τα 210 κιλά.

Κινείται με 2 μονά κουπιά, με εξωλέμβια της τάξης 2–3 ίππων ή εσωλέμβια μηχανή (ελαφρού τύπου, μικρού όγκου και βάρους) της τάξης των 3–4 ίππων.

Στο σκάφος αυτό δίνεται η δυνατότητα να δεχτεί 2 αφαιρετούς πλωτήρες ευστάθειας, που του παρέχουν πολύ μεγάλη ασφάλεια, σε κυματώδες θαλασσινό περιβάλλον.

Αν τοποθετηθεί διογκωμένη πολυουρεθάνη κάτω από το πρωραίο και πρυμναίο κατάστρωμά, καθώς και στους πλωτήρες ευστάθειας, τότε το σκάφος αυτό γίνεται 100% αβύθιστο.

Συμπληρωματικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν Ιστιοφόρο, κατάλληλο μόνο για λίμνες και προστατευμένα νερά, με τη βοήθεια μιας κινητής καρένας, αλλά χωρίς πλωτήρες ευστάθειας.

Η συνολική επιφάνεια των πανιών είναι 4,55μ2.

Συνιστάται όπως, για την κατασκευή του να δοθεί προσοχή στην ποιότητα των υλικών και στην προστασία του με εποξικές ή πολυεστερικές ρητίνες, για αμελητέα συντήρηση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Μεταφέρεται με τρέιλερ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευάζεται ευκολα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα ή πείρα, από ναυπηγική ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Για την όλη κατασκευή απαιτείται ελάχιστη ποσότητα ξυλείας, 1 φύλλο κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 12 χιλιοστών, 3 φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 8 χιλιοστών, 350–400 ξυλόβιδες και 1,5–2 λίτρα κόλλα θαλάσσης.

Οι πλωτήρες κατασκευάζονται με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 3 χιλιοστών.