ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ 4940

Πολύ γρήγορο ιστιοπλοϊκό σκάφος πλαναρίσματος, αγωνιστικού τύπου.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 4,94μ

Πλάτος Μέγιστο: 1,72μ

Έξαλα Πλώρης: 0,40μ

Έξαλα Πρύμης: 0,25μ

Βύθισμα Κύριου Σκάφους: 0,08μ

Βύθισμα με τη Κινητή Καρένα κάτω: 0,65μ

Συνολική Επιφάνεια Πανιών: 15,00μ2 (Μαΐστρα: 10,50μ2,  Φλόκος: 4,50μ2)

Βάρος Κατασκευής, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το βάρος του Εξοπλισμού και της Ιστιοφορίας: 100 κιλά 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To "ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ 4940", είναι ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος πλαναρίσματος, ανοικτού τύπου.

Η ταχύτητα ξεπερνά τους 16 κόμβους (1 κόμβος=1852 μέτρα/ώρα), ταξιδεύοντας με δύναμη ανέμου της τάξης των 4 μποφόρ.

Στην πράξη, ένα κοινό ιστιοπλοϊκό σκάφος, με την ίδια δύναμη ανέμου, έχει μέση ταχύτητά της τάξης των 5–6 κόμβων.

Η μορφή του πυθμένα είναι καμπυλωτού "V" σταθερού τόξου, για κλειστή θάλασσα και προστατευμένα νερά.

Έχει ικανοποιητική ευστάθεια και μεταφέρει με ασφάλεια, μέχρι και 2 άτομα, αν και οι επιδόσεις του ισχύουν για χρήση με 1 άτομο.

Το ολικό μήκος του ιστού είναι 6,55μ, μετρούμενο από τη βάση μέχρι την κορυφή του.

Αερόσακοι εφεδρικής πλευστότητας ή διογκωμένη πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, πρέπει να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένους χώρους του (όπως επιβάλλεται για όλα τα ιστιοπλοϊκά σκάφη ανοικτού τύπου), για επιπρόσθετη ασφάλεια.

Συνιστάται όπως, για την κατασκευή, να δοθεί προσοχή στο να μην αυξηθεί το βάρους του, σε συνδυασμό με τη χρήση ποιοτικών υλικών, τόσο για τις επιδόσεις του, όσο και για την αμελητέα συντήρηση και απεριόριστη διάρκεια ζωής του.

Μεταφέρεται με τρέιλερ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευάζεται σχετικά εύκολα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, από ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Ο εγκάρσιος σκελετός αποτελείται από 4 ξύλινους νομείς πάχους 20 χιλιοστών.

Το σωτρόπι έχει διατομή 40x50 χιλιοστά και οι διαμήκεις ενισχύσεις 20x30 και 20x40 χιλιοστά.

Το πέτσωμα γίνεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 6 χιλιοστών.