ΓΛΑΡΟΣ 4500

Γρήγορο ιστιοπλοϊκό σκάφος, αγωνιστικού τύπου.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 4,50μ

Μήκος Ισάλου: 4,20μ

Πλάτος Μέγιστο: 1,45μ

Έξαλα Πλώρης: 0,40μ

Έξαλα Πρύμης: 0,28μ

Βύθισμα με κινητή καρένα άνω: 0,11μ

Βύθισμα με κινητή καρένα κάτω: 0,95μ

Βάρος Κύριας Κατασκευής: ~70 κιλά

Μέγιστη Επιφάνεια Πανιών: 11,90μ2

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο "ΓΛΑΡΟΣ 4500" είναι ένα ασφαλές και γρήγορο ιστιοπλοϊκό σκάφος, αγωνιστικού τύπου, με πυθμένα "V", για κλειστή θάλασσα και προστατευμένα νερά.

Έχει ικανοποιητική ευστάθεια και μεταφέρει με ασφάλεια μέχρι και 2 άτομα.

Μπορεί να κατασκευαστεί και αβύθιστο.

Το ύψος του ιστού είναι 6,10μ, μετρούμενο από το σωτρόπι του σκάφους.

Μεταφέρεται με τρέιλερ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευάζεται πολύ εύκολα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, από ναυπηγική ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Ο εγκάρσιος σκελετός αποτελείται από 6 ξύλινους νομείς πάχους 15 χιλιοστών.

Το σωτρόπι έχει διατομή 40x130 χιλιοστά και οι διαμήκεις ενισχύσεις 15x40, 20x40 και 20x45 χιλιοστά.

Το πέτσωμα γίνεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 6 χιλιοστών.