ΣΚΑΘΑΡΙ 4650

Βάρκα ερασιτεχνικής αλιείας για προστατευμένα νερά. Κινείται και με εσωλέμβια μηχανή.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 4,65μ

Μήκος Ισάλου: 4,14μ

Πλάτος Μέγιστο: 1,56μ

Έξαλα Πλώρης: 0,66μ

Έξαλα Πρύμης: 0,41μ

Βάρος Κουφαριού: ~85 κιλά

Βύθισμα: 0,19μ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το "ΣΚΑΘΑΡΙ 4650" είναι μια βάρκα, με "Πλατύ Πυθμένα, βελτιωμένου τύπου με ανοικτές καμπύλες", κατάλληλη για ερασιτεχνικό ψάρεμα, πυροφάνι κ.λ.π, σε λίμνες, σε αβαθή νερά, μέχρι και σε προστατευμένη θάλασσα.

Μεταφέρει με ασφάλεια μέχρι και 4 άτομα, σύμφωνα με τις Διατάξεις των Λιμενικών Αρχών.

Κινείται με κουπιά ή με εξωλέμβια μηχανή μέχρι και 4 ίππους ή με εσωλέμβια μηχανή, ελαφρού τύπου, μέχρι και 2 ίππους.

Μεταφέρεται με τρέιλερ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευάζεται πολύ εύκολα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, από ναυπηγική ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Ο εγκάρσιος σκελετός αποτελείται από 5 ξύλινους νομείς πάχους 20 χιλιοστών.

Το σωτρόπι έχει διατομή 25x120 χιλιοστά και οι διαμήκεις ενισχύσεις 20x60, 20x50 και 20x40 χιλιοστά.

Το πέτσωμα γίνεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 8 χιλιοστών.