ΠΑΛΙΟΠΑΡΕΑ 4000 & 4250

Βάρκα για αναψυχή και ερασιτεχνική αλιεία. Κινείται και με εσωλέμβια μηχανή. Δέχεται και πανί.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 4,00μ ή 4,25μ

Μήκος Ισάλου: 3,43μ ή 3,65μ

Πλάτος Μέγιστο: 1,56μ

Έξαλα Πλώρης: 0,56μ

Έξαλα Πρύμης: 0,40μ

Βάρος Κουφαριού: ~110 κιλά

Βύθισμα: 0,28μ (αν τοποθετηθεί εξωλέμβια ή εσωλέμβια μηχανή)

Βύθισμα: 0,77μ ή 0,80μ (αν τοποθετηθεί πανί, με κινητή καρένα κάτω)

Επιφάνεια Πανιού: 7,00μ2 ή 7,80μ2

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η "ΠΑΛΙΟΠΑΡΕΑ 4000 & 4250" είναι μια βάρκα αξιώσεων, με πυθμένα τύπου "Ανοικτού V", κατάλληλη για ερασιτεχνικό ψάρεμα, αναψυχή και γενική χρήση, σε προστατευμένα νερά μέχρι και σε ελαφρά ταραγμένη θάλασσα.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, μπορεί να κατασκευαστεί με Ολικό Μήκος 4,00μ ή 4,25μ.

Μεταφέρει με ασφάλεια 3 άτομα, σύμφωνα με τις Διατάξεις των Λιμενικών Αρχών.

Κινείται με κουπιά ή με εξωλέμβια μηχανή μέχρις 8 ίππους ή με εσωλέμβια μηχανή μέχρι 4 ίππους ή με ένα βοηθητικό πανί. Αν χρησιμοποιηθεί πανί, τότε μπορεί να δεχθεί και μια εξωλέμβια μηχανή της τάξης των 2–3 ίππων, για επιπρόσθετη ασφάλεια.

Μέγιστη θεωρητική ταχύτητα, με εξωλέμβια μηχανή 8 ίππων και 2 άτομα πλήρωμα, 7–8 κόμβοι.

Μεταφέρεται με τρέιλερ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευάζεται εύκολα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, από ναυπηγική ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Ο εγκάρσιος σκελετός αποτελείται από 4 ξύλινους νομείς πάχους 20 χιλιοστών.

Το σωτρόπι έχει διατομή 30x100 χιλιοστά και οι διαμήκεις ενισχύσεις 20x50 και 20x40 χιλιοστά.

Το πέτσωμα γίνεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 8 χιλιοστών.