ΜΙΚΡΟΣ ΨΑΡΑΣ 3100 & 3300

Βάρκα για αναψυχή και ερασιτεχνική αλιεία. Δέχεται και πανί.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 3,10μ ή 3,30μ

Μήκος Ισάλου: 2,74μ ή 2,90μ

Πλάτος Μέγιστο: 1,35μ

Έξαλα Πλώρης: 0,50μ

Έξαλα Πρύμης: 0,38μ

Βάρος Κουφαριού: ~50 κιλά

Βύθισμα: 0,18μ (αν τοποθετηθεί εξωλέμβια μηχανή)

Βύθισμα: 0,75μ ή 0,79μ (αν τοποθετηθεί πανί, με κινητή καρένα κάτω)

Επιφάνεια Πανιού: 4,80μ2 ή 5,15μ2

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο "ΜΙΚΡΟΣ ΨΑΡΑΣ 3100 & 3300" είναι μια βάρκα αξιώσεων, με πυθμένα τύπου "Ανοικτού V", κατάλληλη για ερασιτεχνικό ψάρεμα, αναψυχή και γενική χρήση, σε προστατευμένα νερά.

Ανάλογα, με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, μπορεί να κατασκευαστεί με Ολικό Μήκος 3,10μ ή 3,30μ.

Μεταφέρει με ασφάλεια 2 άτομα, σύμφωνα με τις Διατάξεις των Λιμενικών Αρχών.

Κινείται με κουπιά, με εξωλέμβια μηχανή μέχρι 5 ίππους ή με ένα πανί. Αν χρησιμοποιηθεί πανί, τότε μπορεί να δεχθεί και μια εξωλέμβια μηχανή των 2 ίππων.

Μέγιστη θεωρητική ταχύτητα, με εξωλέμβια μηχανή 5 ίππων και 2 άτομα πλήρωμα, 6–7 κόμβοι.

Μεταφέρεται με τρέιλερ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευάζεται εύκολα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, από ναυπηγική ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης. Ο εγκάρσιος σκελετός αποτελείται από 3 ξύλινους νομείς πάχους 15 χιλιοστών.

Το σωτρόπι έχει διατομή 20x100 χιλιοστά και οι διαμήκεις ενισχύσεις 20x40 χιλιοστά.

Το πέτσωμα γίνεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 6 χιλιοστών.