ΑΦΟΒΟΣ 4900 - ΠΙΛΟΤΙΝΑ 4900

Ιδανική βάρκα ημιεκτοπίσματος για ερασιτεχνική ή επαγγελματική αλιεία και με χώρους ενδιαίτησης.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 4,90μ

Μήκος Ισάλου: 4,00μ

Πλάτος Μέγιστο: 1,85μ

Έξαλα Πλώρης: 0,82μ

Έξαλα Πρύμης: 0,48μ

Βύθισμα: 0,40μ

Βάρος Κουφαριού: ~280 κιλά

Εκτόπισμα: 560 κιλά (χωρίς καμπίνα)

Εκτόπισμα: 610 κιλά (με καμπίνα)

Κιλά ανά Εκατοστό Βύθισης: 51

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο "ΆΦΟΒΟΣ 4900 - ΠΙΛΟΤΙΝΑ 4900" είναι το ιδανικό σκαρί ημιεκτοπίσματος με μορφή βρεχάμενων "Διπλού Τσακίσματος" κατάλληλο για γενική χρήση, ερασιτεχνική ή επαγγελματική αλιεία και αναψυχή.

Η μορφή των βρεχάμενων, το ύψος των εξάλων και η ισχυρή κατασκευή, επιτρέπουν σ΄αυτό το σκάφος να ταξιδεύει με ασφάλεια κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες.

Μεταφέρει μέχρι και 4 άτομα, σύμφωνα με τις Διατάξεις των Λιμενικών Αρχών.

Μεταφέρεται με τρέιλερ.

Μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα για:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

H κατασκευή του απαιτεί κάποια σχετική γνώση γύρω από ξυλουργικές εργασίες.

Ο εγκάρσιος σκελετός αποτελείται από 7 ξύλινους νομείς πάχους 30 χιλιοστών.

Το σωτρόπι έχει διατομή 40x110 χιλιοστά και οι διαμήκεις ενισχύσεις 20x50, 25x60 και 25x70 χιλιοστά.

Το πέτσωμα γίνεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 8 χιλιοστών.