ΑΥΡΑ 2400

Μικρή βοηθητική βάρκα. Δέχεται και πανί. Κατάλληλη για εκμάθηση ιστιοπλοΐας παιδιών.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος Ολικό: 2,40μ

Μήκος Ισάλου: 2,14μ

Πλάτος Μέγιστο: 1,20μ

Έξαλα Πλώρης: 0,38μ

Έξαλα Πρύμης: 0,32μ

Βάρος Κουφαριού: ~30 κιλά

Βύθισμα: 0,10μ (χωρίς κινητή καρένα)

Βύθισμα: 0,63μ (αν τοποθετηθεί πανί & κινητή καρένα κάτω)

Επιφάνεια Πανιού: 2,40μ2

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το "ΑΥΡΑ 2400" είναι ένα καλοτάξιδο (για το μέγεθός του) βαρκάκι με "Πλατύ Πυθμένα, βελτιωμένου τύπου με ανοικτές καμπύλες", για κλειστή θάλασσα και προστατευμένα νερά.

Είναι κατάλληλο για αναψυχή, για γενική χρήση ή εξυπηρέτηση μεγάλων σκαφών και για εκμάθηση ιστιοπλοΐας μικρών παιδιών. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το σκαφάκι αυτό να κατασκευαστεί αβύθιστο.

Κινείται, ανάλογα με την περίπτωση, με κουπιά, με κοντόλεμη εξωλέμβια μηχανή 2 ίππων, ή με ένα πανί 2,40μ2.

Μεταφέρει με ασφάλεια, για γενική χρήση, μέχρι 2 άτομα (συνολικά 100 περίπου κιλά) και για ιστιοπλοΐα 1 άτομο.

Το ολικό μήκος του ιστού είναι 3,80μ.

Μεταφέρεται στην οροφή ενός αυτοκινήτου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατασκευάζεται πάρα πολύ εύκολα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, από ναυπηγική ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Ο εγκάρσιος σκελετός αποτελείται από 3 ξύλινους νομείς πάχους 15 ή 20 χιλιοστών.

Το σωτρόπι έχει διατομή 25x100 χιλιοστά και οι διαμήκεις ενισχύσεις 15x40 και 15x30 χιλιοστά.

Το πέτσωμα γίνεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 6 χιλιοστών.