Κατασκευαστικά Σχέδια, Οδηγίες και Σχέδια Φυσικού Μεγέθους

Παλαιότερα, η κατασκευή ξύλινων σκαφών ήταν μόνο αποκλειστικότητα των καραβομαραγκών και των ειδικών. Για τους ερασιτέχνες ιδιοκατασκευαστές ήταν κάτι το ακατόρθωτο, γιατί τα προς εκτέλεση Σχέδια σχεδιάζονταν κατά τρόπο πολύπλοκο και δυσνόητο. Ο μελετητής έδινε το Σχέδιο των Ναυπηγικών Γραμμών του σκάφους, ένα Πίνακα με Διαστάσεις Υψών και Ημιπλατών (στη ναυπηγική ορολογία λέγεται Πίνακας Offsets), μια Γενική Διάταξη ή μια Εξωτερική όψη, μια Διαμήκη Τομή και μια Εγκάρσια Κατασκευαστική Μέση Τομή. Με αυτά τα στοιχεία ο κατασκευαστής ήταν υποχρεωμένος να ανασχεδιάσει τις Ναυπηγικές Γραμμές του σκάφους σε Φυσικό Μέγεθος (η εργασία αυτή λέγεται Χάραξη Σάλας) και να προσδιορίσει τη μορφή των πραγματικών νομέων, εδρών, ζυγών, κλπ., τη μορφή του κορακιού, της παπαδιάς και όλων των υπολοίπων κατασκευαστικών μελών, για να μπορέσει έτσι να κατασκευάσει το επιθυμητό σκάφος. Φυσικά, δεν μπορεί να κατακρίνει κανείς, ότι αυτές οι διαδικασίες δεν ήταν επαρκείς για έναν επαγγελματία κατασκευαστή. Είναι όμως ανεπαρκείς για έναν ερασιτέχνη.

Η μελέτη και η σχεδίαση ενός σκάφους ξεκινά με μια προκαταρκτική Γενική Διάταξη και την αρχική σχεδίαση των Ναυπηγικών Γραμμών του. Η ορθή σχεδίαση των Ναυπηγικών Γραμμών ενός σκάφους είναι το Άλφα και το Ωμέγα ή ακόμα καλύτερα η ταυτότητά του. Ο μελετητής σχεδιάζει, διορθώνει και ξαναδιορθώνει αρκετές φορές το Σχέδιο των Ναυπηγικών Γραμμών για να καταλήξει στο τελικό, σε συνδυασμό με την τελική Γενική Διάταξη και τα υπόλοιπα Κατασκευαστικά Σχέδια. Στις μέρες μας, η επίπονη διαδικασία μελέτης και σχεδίασης των Ναυπηγικών Γραμμών έχει απλοποιηθεί με τη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης Ναυπηγικών Γραμμών, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση τον πρώτο λόγο έχει η εμπειρία του μελετητή/σχεδιαστή, για την τελική σωστή επιλογή των προτάσεων του προγράμματος.

Παρατηρώντας κανείς τα παραπάνω, για την ανασχεδίαση των Ναυπηγικών Γραμμών ενός σκάφους σε Φυσικό Μέγεθος, σε συνδυασμό με τα Κατασκευαστικά του Σχέδια, ο κατασκευαστής διαπιστώνει ότι κερδίζει πάρα πολλά χρησιμοποιώντας έτοιμα Αναλυτικά Σχέδια Φυσικού Μεγέθους (Πατρόν), για όλα τα μέλη του σκάφους, όπως Νομέων, Εδρών, Αγκώνων, Ζυγών, Κορακιού, Παπαδιάς, κ.α., μαζί με ένα αντίστοιχο Σχέδιο Μονταρίσματός τους.

Πιο κάτω, σαν παράδειγμα, φαίνεται σε μεγάλη σμίκρυνση ένα χαρακτηριστικό τμήμα Σχεδίων Φυσικού Μεγέθους (Πατρόν), διαφόρων μελών ενός σκάφους, για πληρέστερη ενημέρωση. Η αποτύπωση τους πάνω σε αντίστοιχα τεμάχια ξυλείας και κόντρα πλακέ γίνεται εύκολα με ένα ροδάκι αποτύπωσης, σαν αυτά που χρησιμοποιούν οι μοδίστρες ή χρησιμοποιώντας φύλλα καρμπόν.

Σμίκρυνση Χαρακτηριστικού Τμήματος Σχεδίων Φυσικού Μεγέθους (Πατρόν)

Η κοπή (το ξεγύρισμα) των διαφόρων μελών γίνεται με τη βοήθεια ενός πολυσύνθετου ηλεκτρικού ξυλουργικού εργαλείου ή μιας ξυλουργικής πριονοκορδέλας και ακολουθεί το μοντάρισμά τους που γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα Σχέδια Μονταρίσματός τους. Έτσι, η δύσκολη δουλειά της όλης Προκατασκευής απλοποιείται με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Σχέδια Μεθόδου Ανέγερσης συμβάλλουν στη γρήγορη και σωστή ευθυγράμμιση του κουφαριού, χωρίς κόπους και μετρήσεις. Η τοποθέτηση και η στήριξη των πλευρών και του πυθμένα γίνεται με ξυλόβιδες και κόλλα θαλάσσης. Ακολουθεί η αναστροφή του κουφαριού στην κανονική του θέση, η οριζοντιωμένη στήριξή του, η τοποθέτηση του καταστρώματος ή η διαμόρφωση της κουπαστής, η συνέχιση των υπολειπομένων εργασιών και οι δοκιμές, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στις πιο κάτω φωτογραφίες.

Σε γενικές γραμμές, για την κατασκευή ενός σκάφους, όσο μικρού και αν είναι, από έναν ιδιοκατασκευαστή και γιατί όχι και από έναν επαγγελματία, απαιτούνται τα Πλήρη Κατασκευαστικά Σχέδια, τα οποία πρέπει να είναι απλά, λεπτομερέστατα και να συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους Πίνακες Υλικών και τις Κατασκευαστικές Οδηγίες, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Σχέδια Φυσικού Μεγέθους (Πατρόν). Όλα αυτά είναι συνάρτηση των απαιτήσεων της μελέτης και των δυσκολιών της κατασκευής.

Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι, αυτός που θέλει να κατασκευάσει μόνος του ένα σκάφος, θα πρέπει να έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις για την ανάγνωση των Κατασκευαστικών Σχεδίων του, όσο και αν παρουσιάζονται στην πιο απλή μορφή τους.

Πιο κάτω, δίνεται σαν παράδειγμα οι Τίτλοι των Περιγραφών και Οδηγιών μαζί με τα περισσότερα από τα Κατασκευαστικά Σχέδια (λόγω ελλείψεως χώρου), ενός επιτυχημένου σύγχρονου, σπορ, ταχύπλοου σκάφους, ανοικτού τύπου, ερασιτεχνικής αλιείας, μήκους 5,75μ και πλάτους 2,20μ.

Τίτλοι Περιγραφών και Οδηγιών: Κύρια Χαρακτηριστικά και Αποτελέσματα Υπολογισμών, Γενικές Προδιαγραφές, Υλικά Κατασκευής, Οδηγίες Προκατασκευής, Κατασκευής, Ανέγερσης και Εξοπλισμού, Οδηγίες Εσωτερικής και Εξωτερικής Προστασίας Σκάφους, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Εξοπλισμός Ασφαλείας, Παρατηρήσεις, κ.α.

Κατασκευαστικά Σχέδια: Ναυπηγικών Γραμμών, Εξωτερικής Όψης, Κάτοψης Κουπαστής, Διαμήκους Τομής, Συναρμολόγησης Εγκάρσιων και Διαμηκών Μελών (νομέων, εδρών, ζυγών, αγκώνων, παπαδιάς, κορακιού κ.α.), Εγκάρσιων Κατασκευαστικών Τομών και Τοιχωμάτων, Σχάρας Ανέγερσης και Σειράς Εργασίας, Σκελετού Πυθμένα, Σκελετού Πλευρών, Σκελετού Κουπαστής, Πετσώματος Πυθμένα, Πλευρών, Κουπαστής, Λεπτομέρειες Βάσης και Κουβουσιού Μηχανής, Διαμηκών Ενισχύσεων Βάσης Μηχανής, Εσωτερικών Ξυλουργικών Εργασιών και Παρελκόμενων.

Τμήμα Κατασκευαστικών Σχεδίων Σπορ Αλιευτικού Ταχύπλοου Σκάφους 5,75μ

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις κλπ, επικοινωνήστε στο Τηλ: 210.8323654, στο E-Mail: ppsatheris@gmail.com