Βιβλιογραφία

ΤΟ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΤΟ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

των Κώστα Δαμιανίδη - Αντώνη Ζήβα

Περιεχόμενα

 1. Το Τρεχαντήρι (Ιστορικά Στοιχεία, Ιστιοφορία)

 2. Ιστορικά Στοιχεία για τη Ναυπηγική στον Ελλαδικό Χώρο

 3. Η Κατασκευή (Αναφορά στις Μεθόδους Χάραξης των Κύριων Στοιχείων του Καϊκιού, η Σειρά της Κατασκευής, Συγκρίσεις του Χτες με το Σήμερα, η Καρένα και τα δύο Ποδοστήματα, τα Στραβόξυλα ή Πόστες, Συνδετικά και Βοηθητικά Στοιχεία, το Πέτσωμα και τα Τελειώματα, Καλαφάτισμα - Βάψιμο, Ξύλα και Εργαλεία)

 4. Συμπεράσματα (Στατική Ερμηνεία του Σκάφους, Αναφορά στη Χρήση του Τρεχαντηριού, Επίλογος)

 5. Σημειώσεις

 6. Πίνακας Τεχνικών Όρων

 7. Trehadiri Boat / English Summary

 8. Ένθετα Σχέδια 1, 2, 3 & 4 Εκτός Κειμένου

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΚΑΪΚΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΚΑΪΚΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

των Κώστα Δαμιανίδη - Τάσου Λεοντίδη

Περιεχόμενα

 1. Τα Σκαριά (Eισαγωγικά, Tυπολογία)

 2. Οι ιστιοφορίες (Eισαγωγικά, Άλμπουρα, Ξαρτωσιά, Πανιά, Μη Σταθερός Εξαρτισμός, Ιστιοφορίες)

 3. Βιβλιογραφία

 4. English Summary (The Hulls, The Sail Plans)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

του Κώστα Δαμιανίδη

Περίληψη

Το έργο αυτό, προϊόν πολυετούς έρευνας, βασισμένης σε ιστορικές πηγές και σε πολύτιμες μαρτυρίες των τελευταίων επιζώντων καραβομαραγκών, εξετάζει τις τεχνικές κατασκευής, τους τύπους και τη μορφή των παραδοσιακών σκαφών, τα εργαλεία, τα είδη της ναυπηγικής ξυλείας, τις μεθόδους σχεδιασμού και το χτίσιμο των σκαφών, με δεδομένο ότι η ξυλοναυπηγική στη νεότερη Ελλάδα αποτελούσε ως τις αρχές του αιώνα μας έναν από τους πιο ζωντανούς παραγωγικούς κλάδους.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ

του Σταύρου Ψαθέρη

Περιεχόμενα

 1. Η Ερασιτεχνική Κατασκευή Μικρών Σκαφών

 2. Ονοματολογία - Περιγραφή Γενικών Όρων, Κυρίων Μελών και Εξαρτημάτων Ενός Σκάφους

 3. Τα Υλικά

 4. Τα Εργαλεία

 5. Κατασκευαστικά Σχέδια, Οδηγίες και Σχέδια Φυσικού Μεγέθους

 6. Κατασκευή Σκαφών με Μονοκόμματα Φύλλα Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης

 7. Κατασκευή Σκαφών Στρογγυλού Πυθμένα με Λωρίδες Καπλαμά ή με Λωρίδες Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης

 8. Κατασκευή Σκαφών με Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης, Σύρμα και Κόλλα

 9. Κατασκευή Σκαφών Λείας Αρμολογίας με Σανίδες

 10. Το Ελληνικό Ξύλινο Σκάφος

 11. Κατασκευή Σκαφών Λείας Αρμολογίας με Στενά Ισόφαρδα Μαδέρια

 12. Κατασκευή Σκαφών Κλιμακωτής αρμολογίας με Σανίδες

 13. Μηχανολογικές, Σωληνουργικές και Ηλεκτρολογικές Εργασίες, Κουβούσια Μηχανοστασίων, Δάπεδα Χώρου Αναψυχής & Πηδαλιουχίας

 14. Υπερκατασκευές

 15. Εσωτερικές Ξυλουργικές Εργασίες

 16. Διάφορες Κατασκευαστικές Λεπτομέρφειες, Εξοπλισμός και Δοκιμές

 17. Η Πλαστικοποίηση ενός Ξύλινου Σκάφους

 18. Ο Χρωματισμός ενός Ξύλινου Σκάφους

 19. Εφεδρική Άντωση, Εξοπλισμός Ασφαλείας, Συστάσεις και Οδηγίες

 20. Προδιαγραφές και Γενικές Διατάξεις Μικρών Σκαφών

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

του Πάνου Ψαθέρη

Περιεχόμενα

 1. Τα Ενισχυμένα Πλαστικά σαν Ναυπηγικό Υλικό

 2. Τα Υλικά και η Χρήση τους

 3. Τα Εργαλεία

 4. Κίνδυνοι και Μέτρα Προστασίας

 5. Περιορισμοί Διαμόρφωσης

 6. Στοιχεία Υπολογισμού Αντοχής

 7. Παραγωγή Πλαστικών Σκαφών με Απλό Πέτσωμα

 8. Κατασκευή Πλαστικών Σκαφών με Πέτσωμα Sandwich (Μέθοδος One Off)

 9. Τοπικές Ενισχύσεις και Κύρια Κατασκευαστικά Μέλη

 10. Εσωτερικές Εργασίες και Λεπτομέρειες

 11. Κατάστρωμα και Υπερκατασκευές

 12. Η Όσμωση και η Αντιμετώπισή της

 13. Η Πλαστικοποίηση ενός Ξύλινου Σκάφους (Οδηγίες Βήμα προς Βήμα)

 14. Επισκευή και Συντήρηση (Οδηγίες Βήμα προς Βήμα)

 15. Οργάνωση Παραγωγής, Ποιοτικός Έλεγχος και Επίβλεψη